บริษัท เอ็มซีพี เครน จำกัด 💉พนักงานทุกคนของบริษัทได้รับวัคซีน 3 เข็มเรียบร้อยแล้ว

บริษัท เอ็มซีพี เครน จำกัด 💉พนักงานทุกคนของบริษัทได้รับวัคซีน 3 เข็มเรียบร้อยแล้ว💉

เพราะทุกคนสำคัญ รับผิดชอบตนเอง รับผิดชอบสังคม ห่างไกลโควิด-19