วิธีใช้บริการเช่ารถเครน

วิธีใช้บริการ เช่ารถเครน รถขนส่ง รถโฟคล์ลิฟท์ และบริการอื่นๆของเรา

ขั้นตอนที่ 1 : วัดพื้นที่หน้างาน ถ่ายรูปหน้างาน เตรียมข้อมูลการใช้งานให้มากที่สุด ที่จะใช้บริการ เพื่อส่งมาให้เจ้าหน้าที่ประเมิน

ขั้นตอนที่ 2 : โทรปรึกษาเจ้าหน้าที่ ของ MCP Crane เพื่อประเมินการใช้งาน ค่าใช้จ่าย และวันเวลาที่ตรงกัน เจ้าหน้าที่่มืออาชีพจะให้คำแนะนำการใช้บริการให้เกิดคุณภาพและคุ้มค่า คุ้มเวลาที่สุด

ขั้นตอนที่ 3 : ชำระเงินมัดจำเพื่อจองคิวใช้บริการ (ขอสงวนสิทธิ์ ในการให้สิทธิการจองคิวกับลูกค้าที่โอนเงินก่อน)

โทร 085-0955877

โทร 085-1316222

โทร 092-7107333

LINE ID: ID 0850955877