MCP CRANE CO.,LTD

บริษัท เอ็มซีพี เครน จำกัด

บริการของเรา Our Services

ตามประเภท รายวัน รายเดือน รายเที่ยว แบบเหมาโครงการ

 • บริการรถเครนให้เช่า ขนาด 10-220 ตัน
 • บริการรถบรรทุกติดเครน ให้เช่า ขนาด 3-8 ตัน
 • บริการรถเทรลเลอร์ขนส่ง แบบหางพื้นและหางโรลเบท
 • บริการรถเจซีบี หน้าตักหลังขุด หัวแย๊ก ให้เช่า
 • บริการรถโฟคล์คลิฟท์ให้เช่า 3 -25 ตัน
 • รถบูมลิฟท์ เอ็กซ์ลิฟท์ มีคนจับและไม่มีคนขับ
 • บริการรถหกล้อคอกสูงขนส่ง
 • บริการรถบูมลิฟท์ เอ๊กซ์ลิฟท์ให้เช่า
 • บริการแผ่นเหล็กปูพื้นให้เช่า

วิสัยทัศน์ Vision

 • เป็นบริษัทให้บริการให้เช่า หรือรับจ้าง และขนส่งสินค้าที่ประกอบธุรกิจบริการ ให้เช่าหรือรับจ้าง และขนส่งสินค้าที่หลากหลาย เน้นย้ำความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสูงและ มีความรับผิดชอบ เป็นธรรม
 • ดำรงความเป็นผู้นำด้านธุรกิจบริการให้เช่า และขนส่งสินค้า โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นเลิศ

พันธกิจ Mission

 • ดำเนินธุรกิจบริการให้เช่ารถ และขนส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความปลอดภัย ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ในราคาเป็นธรรมแข่งขันได้
 • นำเสนอการบริการให้เช่ารถ และขนส่งสินค้าที่เสนอความคาดหวังในความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า
 • เรามุ่งมั่นทำธุรกิจกับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ เพื่อความยั่งยืนในการเป็นคู่ค้าร่วมกัน
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
 • สร้างบุคลากรที่มีความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ประวัติบริษัท

บริษัท เอ็มซีพี เครน จำกัด : จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2555 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยการแนวความคิดที่ว่า ซื้อรถมาขาย ถ้าขายไม่ได้ก็ทำเช่า โดยดำเนินธุรกิจบริการให้เช่ารถเครน , รถบรรทุกติดเครน (เฮี๊ยบ) , รถเจซีบี , รถโฟลค์ลิฟท์ , บูมลิฟท์ , เอ๊กซ์ลิฟท์ , รถเทรลเลอร์ขนส่ง , รถหกล้อคอกสูง , รับเหมาขนย้ายเครื่องจักร , แผ่นเหล็กปูพื้นให้เช่า โดยมีพนักงานขับรถให้บริการที่มากประสบการณ์ และเรามีทีมงานพร้อมที่จะให้บริการด้วยนโยบาย
“คุณภาพ บริการ ที่มากกว่าราคา”และ “มากกว่าบริการ คือ ใช้ใจบริการ”

ติดต่อเรา

OUR SERVICES

ผลงานของเรา

เรามุ่งมั่นให้บริการลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และราคายุติธรรม